Over de EUSO

3-9-2015
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​De European Union Science Olympiad (EUSO) is een wedstrijd voor teams van havo/vwo leerlingen. De wedstrijd is in 2002/2003 gestart op initiatief van Ierland. De testen voor de EUSO bevatten zowel biologische, chemische als natuurkundige elementen. Het doel van de wedstrijd is het uitdagen en stimuleren van geïnteresseerde en getalenteerde leerlingen op het gebied van science. 

Het accent van deze Olympiade ligt niet op theoretische voorkennis maar op vaardigheden. En dan gaat het niet alleen om cognitieve vaardigheden. Veel aandacht gaat ook naar het samen onderzoeken in groepen. Samenwerken, plannen, problemen vanuit meer perspectieven benaderen: het zijn sterke punten in de didactiek op Nederlandse scholen. Nederland scoorde dan ook goed op eerdere edities van de EUSO. 

Hoe gaat het in zijn werk? 

​Begin september gaan de uitnodigingsbrieven en posters voor de EUSO naar de scholen. De eerste voorrondes vinden in november/december plaats op meerdere universiteiten en een hogeschool. Eind januari en half februari vindt de nationale eindronde plaats, waaraan het beste team van elke universiteit/hogeschool deelneemt. De twee winnende teams van de nationale eindronde verdedigen de 'science'-eer van Nederland op Europees niveau.
​​​​​
De jonge wetenschappers worden tijdens de eindronde bijgestaan door deskundigen van de Rijksuniversiteit Groningen, de Radboud Universiteit Nijmegen en SLO, het nationaal expertisecentrum voor leerplanontwikkeling.