Aanmelden

3-9-2015
​​​​​​​​​​​Leerlingen uit de bovenbouw van havo en vwo met een natuurprofiel en belangstelling voor sciene kunnen zich vanaf eind september in teamverband (drie personen) aanmelden via de website: http://dokke.science.ru.nl. Daarbij kan de universiteit/hogeschool van voorkeur aangegeven worden. In november wordt de definitieve indeling bekend gemaakt.

Contactpersoon