Test 2010 Internationaal

3-9-2015
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Omschrijving van de twee praktische testen 2010, door Agnes Legierse.

Omschrijving van test 1

Een bewoonster van de planeet Rullet is in een intergalactische reis op zoek naar water op planeten in andere melkwegstelsels. Deze Ruler met de naam Hon Sala vindt meren met  water op de planeet Qeuso. De organismen die in de meren leven, produceren ethanol. Ook op de aarde vindt ze water, tot haar verbazing ziet ze kleine organismen lopen over het water. Haar uiteindelijke doel is water van een goede kwaliteit te verzamelen voor haar eigen planeet.


Ze stelt zichzelf meerdere vragen:

  1. hoe kun je uit vochtige lucht water halen? Leerlingen doen op zoek naar antwoord een experiment waarin ze een verband leggen tussen temperatuur en de relatieve luchtvochtigheid. Ze gaan na bij welke temperatuur water uit de lucht condenseert, en berekenen de relatieve luchtvochtigheid.
  2. hoe komt het dat het water op aarde zo makkelijk vloeit, is het ene type water viskeuzer dan het andere type water? Leerlingen bepalen de viscositeit van een vloeistof door de snelheid waarmee een bolletje door een verticale vloeistofkolom 'valt' te relateren aan de viscositeit.
  3. Wat is er met de oppervlaktespanning van het water op de aarde aan de hand dat er zomaar diertjes over het water kunnen lopen? Met een versimpelde methode van Pierre Lecomte du Noüy gaan de leerlingen de oppervlaktespanning van twee onbekende watermonsters bepalen.
  4. Hoe hangt de hardheid van water samen met de kwaliteit van het water? Via een EDTA titratie analyseren de leerlingen water op de aanwezigheid van calcium en magnesium.

Omschrijving van test 2

Bij test 2 moet de moordenaar achterhaald worden. Erik Lundberg is drie dagen na ontvangst van een dreigbrief vermoord. Voor de forensisch inspecteur is het zonder meer duidelijk: een typisch geval van kopersulfaatvergiftiging.

De leerlingen moeten vaststellen wie van de vier verdachten het meest waarschijnlijk de moordenaar is, hiervoor moeten ze experimenten doen: ze oriënteren zich op de afkoeling van een dood lichaam, ze houden zich bezig met bepaling van het gehalte van een giftige stof in het bloed,  en ze gaan na  aan welke verdachte de sporen op de dreigbrief, namelijk stuifmeelkorrels uit de omgeving van de verdachte,  toegeschreven kunnen  worden.

Naast de testen waren er ook excursies, o.a. naar projecten op de universiteit (halfgeleiders), naar een kerncentrale, naar industrieën als AstraZenica, naar een natuurgebied.