Test 2013 Internationaal

3-9-2015
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Hieronder vindt u een samenvatting van de testen die de leerlingen hebben gemaakt tijdens de 11e Internationale EUSO die van 17 t/m 24 maart plaatsvond in Luxemburg.

Samenvatting test 1: Silicium, van natuur naar hi-tech.

Test 1 ging over silicium, overvloedig aanwezig in de natuur. In gesteenten, zand, maar ook in de levende natuur. Kiezelwiertjes bijvoorbeeld gebruiken het om hun celwand te verstevigen. In duizenden variaties, afhankelijk van de soort. Bepaalde kiezelwiertjes komen alleen in schoon water voor, andere juist weer in meer vervuild  water. Leerlingen moesten al turend door de microscoop voor twee Luxemburgse rivieren bepalen in welk mate ze vervuild waren.

Silicium komt in de natuur vooral voor in de vorm van siliciumdioxide. Leerlingen werd gevraagd om van twee onbekende watermonsters het gehalte aan siliciumdioxide te bepalen. Ze lieten siliciumdioxide reageren via een aantal tussenreacties tot een stof met een blauwe kleur. Ze maten de extinctie van deze stof en berekenden zo de concentratie van siliciumdioxide. Leerlingen onderzochten siliciumzonnecellen op hun functioneren, het geleverde vermogen en rendement.

Samenvatting test 2: Hernieuwbare energie.

Herkauwers vergisten in hun magen het gras tot methaan, een gas dat sterk bijdraagt aan het broeikaseffect. Niet zo’n duurzame zaak: de scheten van de herkauwers. Maar het principe van de gisting kan wel duurzaam gemaakt worden in een biogasinstallatie. Boeren beseffen dit terdege. Ze compenseren voor de vervuiling door hun vee. Ze vergisten de mest en afval van het land tot biogas. Dat gas (biomethaan) kan ingezet worden voor eigen gebruik. Een ander vorm van duurzame energie die de boeren kunnen inzetten is  zonne-energie, bijvoorbeeld om hun zwembad te verwarmen  Dan komt er de volgende duurzaamheidsvraag om de hoek kijken: hoeveel energie kost het opwarmen van het zwembad?

Leerlingen werd gevraagd om te bekijken welke micro-organismen al dan niet betrokken zijn bij de biogasvorming, en om twee gassen te identificeren die bij de productie van biogas ontstaan. Met een calorimeter werden de relevante fysische eigenschappen onderzocht van de vloeistof die voor het warmtetransport zorgt in zonneboilers.