Test 2014 Internationaal

3-9-2015
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Ook in Athene werd de EUSO traditie gevolgd. Lokale producten waren onderwerp van de testen. In  Athene stonden de olijfboom en zoutwateralgen centraal. Hieronder vindt u een samenvatting van de testen die gemaakt werden:

Test 1 Olijfolie

In het biologiegedeelte bestudeerden de leerlingen de olijfboom op macro en microscopisch niveau. Ze gingen na hoe de boom met zijn waterhuishouding omgaat. Ze namen waar hoe de boom aangepast is aan het droge hete klimaat. Bij scheikunde bepaalden leerlingen in welke mate de vetten in olijfolie geoxideerd zijn. Ter bescherming tegen de oxidatie wordt de olijfolie gekoeld bewaard in donkere flessen. Als lucht, temperatuur, vochtigheid vrij spel hebben gaat de kwaliteit van de olijfolie snel achteruit. 

De leerlingen stelden voor 2 monsters olijfolie de peroxidatiegraad van vetten vast, die aangeeft in welke mate vetten geoxideerd zijn. Ze deden dit door een jood/thiosulfaat titratie. Natuurkunde stond in het teken van andere kwaliteitsindicatoren: viscositeit en de brekingsindex van olijfolie. Leerlingen bepaalden de viscositeit van olijfolie.  Voor verschillende invalshoeken van het licht werd de brekingshoek gemeten om zo de brekingsindex van de olijfolie te bepalen.

Test 2 Zout

Leerlingen keken naar de biodieselproductie door algen. Ze gingen na onder welke omstandigheden de biodieselproductie maximaal was. De biomassa van de algen bepaalden ze met een fotospectrometer.
Leerlingen zuiverden zout door het op te lossen in water, en opnieuw te laten kristalliseren door toevoeging van zoutzuur. ​​​​​​​​De leerlingen voerden een elektrolyse van zout uit met koolstof elektroden. Ze bepaalden op deze manier de concentratie van een natriumchlorideoplossing.