Test 2015 Internationaal

3-9-2015

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Test 1 The answer is blowing in the wind

De opdracht was: windenergie opwekken en die vervolgens opslaan, en nagaan of je voor de opslag moet kiezen voor een pompstation of een elektrolysefabriek.​

Een pompstation kan door warmteproductie de omgeving beïnvloeden. Een beschermde soort zoetwaterkreeft kan tegen zijn ecologisch  grenzen botsen, omdat temperatuur en zuurstofgehalte van het water teveel veranderen. En wat gebeurt er als bij een calamiteit vervuilde grond in het water terecht komt? Ook bij het opslaan door middel van elektrolyse kun je vragen stellen: is dat wel een voldoende efficiënte opslag?

Leerlingen werden bevraagd over de rivierkreeft en zijn ecologische grenzen. Ze gingen na in welke mate de grond vervuild was met het kankerverwekkende zeswaardig chroom. En ze maakten windenergie m.b.v. een windmachine; ze gingen voor diverse rotorbladen na wat de voltageopbrengst  was, en welk vermogen dat opleverde. Tenslotte gingen ze na hoe efficiënt de opslag van energie bij elektrolyse kan zijn.

Test 2  Onderzoek naar kunstvervalsing

Een forensisch onderzoek, dit keer vanuit een originele invalshoek: kunstvervalsing. ​Bij een auto-inspectie vond de politie  een ‘nep’schilderij, gebaseerd op het werk van de Oostenrijkse ‘bloed’kunstenaar Herman Nitsch. Drie personen worden verdacht van de vervalsing. Hun ateliers staan op drie verschillende locaties: bij het meer, in het bos, bij de zee. Leerlingen worden gevraagd  om onderzoek naar de locaties en naar het ​​​​​​​​​​​schilderij te doen. Behalve het schilderij  werden in de auto ook sporen van de locatie gevonden: aarde met planten- en dierlijke resten, en steentjes. Genoeg materiaal om uit te zoeken om welke locatie het gaat. Bij het plantaardig materiaal zat een speciaal plantje ‘ijskruid’ waarvan op elke locatie een subsoort  voorkomt, die ieder eigen soort kristallen bezitten, en al dan niet vocht in de blaasjes hebben met een bepaalde mate van optische activiteit. ​De verf en het canvas van het schilderij  werden onderzocht. Zit er hemoglobuline in de verf, en is  er dus met bloed geschilderd? Is het canvas besmet met NaCl? Wat is de textuur van het canvas, te achterhalen via een experiment met laserlicht.